Carolien de Lange: 06-27586783 | Henk en Baukje Stoeten-Boersma: 0514-562859 info@delaatsteeer-sintnyk.nl

Bestuursleden:

Voorzitter: Jeltje Steneker-Hooghiemstra         voorzitter@delaatsteeer-sintnyk.nl
Secretaris: Harm Steneker                                   secretaris@delaatsteeer-sintnyk.nl
Penningmeester: Hendricus Wind                      penningmeester@delaatsteeer-sintnyk.nl
Ledenadministratie: Rimke Postma                    ledenadministratie@delaatsteeer-sintnyk.nl
Algemeen bestuurslid: Jeltsje Alderts-Lolkema
Algemeen bestuurslid: Pieter Dijkstra

 

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaand formulier:

Contactformulier

*indien u lid bent bij onze vereniging