Carolien de Lange: 06-27586783 | Henk en Baukje Stoeten-Boersma: 0514-562859 info@delaatsteeer-sintnyk.nl

Begrafenis- en Crematievereniging “DE LAATSTE EER”

Sint Nicolaasga e.o.

Foto: Thewes Hoekstra

Aankondiging:   ALGEMENE LEDENVERGADERING  |  donderdag 16 mei 2024   |   20:00 uur  |   Zalencentrum Sint Nyk

Welkom

 

U kunt er plotseling mee te maken krijgen……..

De dood is een onderwerp waar we niet makkelijk over praten maar hoort toch bij het leven. Het is verstandig om hierover na te denken.  

U kunt vandaag regelen dat u later de uitvaart krijgt die u graag wenst. En belangrijker nog: u regelt gelijk dat deze zorg uw nabestaanden uit handen wordt genomen.

 

Het doel van onze vereniging is ondersteuning en ontzorgen van de nabestaanden.

Wij denken mee, adviseren en regelen allerlei zaken rond de uitvaart.

Onze uitvaartverzorgers regelen de uitvaart op een correcte en professionele manier en staan altijd open voor eigen inbreng. 

Als lid van onze vereniging bent u verzekerd van een persoonlijk afscheid in uw eigen, vertrouwde omgeving.

Doordat wij als vereniging geen winst hoeven te maken, houden we de kosten en contributie laag.

Wij hebben vanuit de federatie van de Friese Uitvaartverzekering de afspraak dat wanneer u buiten de regio woont, een andere vereniging aangesloten bij de federatie,  de uitvaart kan verzorgen.

 In een dergelijk geval behoudt u de volledige ledenkorting waar u recht op hebt.