Carolien de Lange: 06-27586783 | Henk en Baukje Stoeten-Boersma: 0514-562859 info@delaatsteeer-sintnyk.nl

 

Ledenkorting:

Verzorgt onze vereniging de uitvaart, dan worden de gemaakte kosten tegen een gunstig tarief doorberekend.
De ledenkorting is per 1 januari 2023 maximaal € 1.500,- .

Dit bedrag wordt verrekend met de gemaakte uitvaartkosten.

 

Contributie: 

Tot 18 jaar is lidmaatschap van de vereniging gratis. Voorwaarde is wel dat één van de ouders/verzorgers lid is. En dat het kind is aangemeld bij de vereniging. Vanaf de leeftijd van 18 jaar is men als lid contributie verschuldigd.

Nieuwe leden die ouder zijn dan 18 jaar kunnen zich inkopen om recht te hebben op 100% ledenkorting.  

Via het contactformulier kunt u verdere informatie opvragen. 

De contributie bedraagt in 2023 voor leden vanaf 18 jaar € 30,00 per jaar. De contributie wordt 1 keer per jaar geïnd via een automatische incasso.

De leden zijn verplicht jaarlijks de contributie te voldoen. Leden die verzuimen te betalen worden na twee aanmaningen geroyeerd. Het gespaarde bedrag vervalt daarmee aan de vereniging.

 

Aanmelden, opzeggen lidmaatschap:

Wanneer u lid wilt worden van onze vereniging, kunt u gebruik maken van onderstaand formulier, dan nemen wij persoonlijk contact met u op.

Lidmaatschap opzeggen? Dat kan voor 30 november van ieder kalenderjaar. U dient dit schriftelijk of via onderstaand formulier kenbaar te maken.

U kunt bij ons informeren m.b.t. overschrijven naar een andere vereniging binnen Friesland.

Aanmelden via Inschrijfformulier:

huis
mobiel

Betalingsgegevens

Extra gegevens:

Ook wanneer u bij een andere begrafenisvereniging lid was.
welke plaats?
Via iemand, internet, etc.

Opmerkingen

Plaats hier uw vragen of opmerkingen.

Uitschrijven Lidmaatschap:

voer hier uw lidmaatschapsnummer in.

Opmerkingen

Plaats hier uw vragen of opmerkingen.